Vilken Skolskola?

Skolskolan bygger en bro mellan hem och skola. Skolskolan är en avgiftsfri kurs i nätet om dagens grundskola för vårdnadshavare till dagens grundskoleelever. Mera gemensam förståelse, bättre samarbete. För barnens skull.

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver vilken information som samlas in i samband med nätkursen Skolskolan och hur informationen behandlas.

Om du har några frågor angående dataskyddet, ta gärna kontakt med oss via e-postadressen info@koulukoulu.fi.

 1. Registeransvariga

Registeransvariga är Edita Publishing Oy och Haituva Innovations Oy

Edita Publishing Oy, FO-nummer 0654634-6
PB 700, 00043 NORDIC MORNING
Nätholmsgatan 5, 00580 Helsingfors
Tel. 020 450 00

Haituva Innovations Oy, FO-nummer 2569433-6
Timmermalmsstigen 6 C 6, 01680 Vanda
Tel. 040 747 179

 1. Hur används mina personuppgifter?

När du registrerar dig på nätkursen Skolskolan, ber vi dig att ange några uppgifter om dig själv så som:

 • ditt namn
 • ditt lösenord
 • din e-postadress
 • din bostadsort

Under kursen samlar vi in nödvändig information om framsteg i studierna och om utförda kursuppgifter. Denna information används för att administrera kursen. Utifrån uppgifterna kan även anonym statistisk information sammanställas och behandlas.
Dina personuppgifter bevaras under den tid som krävs för att slutföra och verifiera kursrelaterade uppgifter. Dina personuppgifter kommer att bevaras i högst två år från slutet av kursen.

 1. Kommer min personinformation att lämnas ut till andra?

Anonyma uppgifter som samlas in från nätkursen är föremål för en CC0-licens. CC0 innebär att arbetet är fritt för allmän användning (public domain). Arbetet kan utan tillstånd kopieras, modifieras, distribueras och presenteras också för kommersiella ändamål.

 1. Begäranden och förfrågningar om information

Du har rätt att be om och att få granska, radera eller korrigera personuppgifter som Skolskolan har samlat in om dig, samt rätt att skicka andra begäran baserade på lag.

 1. Överföring av personuppgifter utanför EES

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Läs om cookiepolicyn separat.

 1. Datasäkerhet

Registrerade användares personuppgifter behandlas konfidentiellt och är endast tillgängliga för utvalda anställda av Edita, Innoduel och av Into-Digital som svarar för den tekniska utvecklingen. Informationen kommer endast att behandlas för de syften som beskrivs ovan. Utrustning och nätverk som används för att underhålla nätkursen Skolskolan är vederbörligen skyddade.

 1. Övrigt

Uppföljningen av lagstiftningen om dataskydd övervakas i Finland av Dataombudsmannen. Om du vill informera myndigheten om behandlingen av dina personuppgifter eller om du har andra frågor som faller inom dataskyddsombudsmannens behörighet, kan du gärna kontakta dataskyddsombudsmannens byrå enligt anvisningarna på www.tietosuoja.fi.

Cookiepolicy

Vad är cookies

Cookie är en liten textfil som laddas upp och lagras på användarens dator och som innehåller information som är relevant för tjänsten. Till exempel kan en cookie innehålla en anonym, unik identifikation av användaren, som gör att webbläsaren kan skilja användarna som besöker nättjänsten från varandra, och vet om användaren har besökt nättjänsten tidigare (med samma webbläsare). Att använda cookies eller annan liknande teknik är normal praxis vid implementeringen av dagens nättjänster och skadar inte användarens terminal eller filer. Alla nättjänster installerar sina egna cookies på användarens terminal. Nättjänsten kan inte läsa cookies som installerats av andra nättjänster.

Vad använder vi cookies för

I nätkursen Skolskolan används cookies främst för implementering av olika funktioner och för statistik över webbplatsbesök. Cookies behövs för att säkerställa en smidig användarupplevelse. Informationen i cookies skickas inte till tredje part.

Vi använder tredje parts teknik för statistiska ändamål av användning av tjänsten och terminaler, liksom till funktionerna Gilla och / eller Dela i så kallade sociala kopplingar som Facebook, Twitter, LinkedIn och WhatsApp. Dessa så kallade sociala kopplingar fungerar som en del av våra tjänster, men funktionen sköts skilt av dessa tredje parter. De kan samla in information om besök i enlighet med sina gällande användnings- och övriga villkor.

Mer detaljerad information om så kallade sociala kopplingar och statistik kan hittas på tredje parts onlinetjänster: Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy), Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites), LinkedIn (https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy), Twitter (https://twitter.com/sv/privacy) och YouTube (https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines)

Ett av syftena med att samla in cookies är att utveckla funktionerna för onlinetjänster och för att förbättra användarupplevelsen.

Att radera cookies och att hindra dem

Du kan välja att radera cookies som nättjänsterna sparat i webbläsaren eller helt hindra att de sparas. Noggrannare uppgifter om hur cookies används hittar du i webbläsarens anvisningar. Funktionerna i vår nättjänst kan ändå utnyttja cookies så vi kan inte garantera att våra tjänster helt fungerar om användningen av cookies blockeras.