Vilken Skolskola?

Skolskolan bygger en bro mellan hem och skola. Skolskolan är en avgiftsfri kurs i nätet om dagens grundskola för vårdnadshavare till dagens grundskoleelever. Mera gemensam förståelse, bättre samarbete. För barnens skull.

Skolskolan deltagare

Deltagare
5 115

Topp 5

Skolskolan på kartan

Genomförs av

Edita Publishing – genomförande av kursen, huvudansvar och koordinering av projektet tillsammans med OPPIVA-nätverket
Innoduel – engagemang av partner
Into-Digital – tekniskt genomförande
Innoline – planering av kursens pedagogiska innehåll
Sherpa – varumärke och marknadsföring
Noon Kollektiivi – kommunikation

Genomförandet av Skolskolan finansieras av Utbildningsstyrelsen som en del av programmet #denbästaskolan 2.0.

PARTNERS